IT168首页 > 图赏列表 > 图赏正文
骁龙820/1799元 联想ZUK Z2开箱图赏2016年06月01日

1/20
浏览完毕 重新浏览
联想 ZUK Z2 陶瓷白
主屏尺寸 : 5英寸 操作系统 : Android 6.0.1 运行内存RAM : 4GB 机身存储 : 64GB 电池容量 : 3500毫安时 后置摄像头 : 1300万像素 支持运营商 : 全网通 更多参数 >>
作者:黎赟  编辑:黎赟 标签: ZUK Z2怎么样 联想 ZUK 联想ZUK ZUK Z2开箱 新品开箱 ZUK Z2好不好 联想ZUK Z2 ZUK Z2
最新发布图赏